2 cấu trúc thường gặp trong đề thi Toeic

PHÂN BIỆT 2 CẤU TRÚC THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI TOEIC

✴✴✴ Cô Anh ✴✴✴

Hi everyone, This week I would like to share two structures that we sometimes see in the TOEIC tests. These are easy to remember, so let’s have a look at them with me.
Chào mọi người. Tuần này cô muốn chia sẻ với các bạn 2 cấu trúc mà đôi khi chúng ta vẫn bắt gặp trong 1 bài thi TOEIC. Đây là những cấu trúc rất dễ nhớ nhưng vẫn khiến nhiều bạn mất điểm đáng tiếc. Vậy hãy cùng xem qua 2 cấu trúc này với cô nhé.
TO BE TO + INFINITIVE & TO BE ABOUT TO + INFINITIVE : EXPRESS EVENTS THAT MAY HAPPEN IN THE FUTURE. TO BE TO + INFINITIVE và TO BE ABOUT TO + INFINITIVE: DIỄN TẢ SỰ VIỆC CÓ THỂ XẢY RA TRONG TƯƠNG LAI.
WHAT ARE THE DIFFERENCES? VẬY SỰ KHÁC BIỆT ĐÓ LÀ GÌ?

❉❉❉ Similarities – Điểm giống nhau: Talk about events that may happen in the future Đều nói về sự việc sẽ xảy ra trong tương lai
❉❉❉ Differences – Sự khác biệt:
TO BE TO + INFINITIVE
Used in news reports
Được sử dụng trong các bản tin
E.g: The police officers are to investigate the cause of the fire. (=Cảnh sát sẽ điều tra nguyên nhân của vụ cháy).
✦ Used in formal situations to make official arrangements, formal instructions, and to give orders.
Cấu trúc này còn được sử dụng trong các hoàn cảnh trang trọng, đưa ra chỉ dẫn, sắp xếp hoặc ra lệnh/ yêu cầu.
E.g.1: The government is to announce the new law on safety at work. (= the law will be announce soon) (Chính phủ sẽ thông báo luật an toàn lao động mới)
E.g.2: Students aren’t to leave the school without the principal’s permission. (=Học sinh không được phép rời trường mà không có sự đồng ý của hiệu trưởng.)
Notes: we use TO BE TO + INFINITIVE to talk about future events that can be controlled by people.
Lưu ý: Chúng ta dùng cấu trúc TO BE TO+ INFINITIVE để nói về sự việc tương lai mà con người có thể kiểm soát được.
E.g: In the near future, speed cameras are to appear on the major roads in HCMC. ( = the cameras are set up by people.) Trong tương lai gần, camera tốc độ sẽ được lắp đặt tại các tuyến đường chính ở TP. HCM. (camera được lắp đặt bởi con người)
If the events can’t be controlled by human, then use WILL
Nếu sự việc đó chúng ta không thể kiểm soát được, hãy dùng WILL
E.g: Scientists are unable to predict if the disease will appear again in the future. ( We cannot control this issue) Các nhà khoa học không thể dự đoán liệu rằng dịch bệnh này có tái phát trong tương lai hay không.
TO BE ABOUT TO + INFINITIVE
✦ Used mainly in conversations to say that something will happen in the near future.
Được sử dụng chủ yếu trong các đoạn hội thoại để diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai.
E.g: We are about to go to the movie. Would you like to join us? (Bọn mình sắp đi xem phim nè. Bạn có muốn đi cùng không?)
✦ This structure is often used with JUST
Cấu trúc này thường dùng với JUST
E.g: Hurry up! The train is just about to leave! Mau lên! Chuyến tàu sắp rời ga kìa!
✴✴✴ Cô Anh ✴✴✴