Lịch khai giảng tổng quát

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 – 07 / 2022

(Nếu truy cập bằng điện thoại, vui lòng kéo qua phải để xem địa điểm học)

TIẾNG ANH CĂN BẢN

LỚP HỌCNGÀY HỌCGIỜ HỌCNGÀY KHAI GIẢNGĐỊA ĐIỂM HỌC
BASIC (Căn bản)2 – 4 – 617h45 – 19h1527/0604/07Trụ sở chính
BASIC (Căn bản)2 – 4 – 619h30 – 21h0027/0604/07Trụ sở chính
BASIC (Căn bản)3 – 5 – 717h45 – 19h1528/0605/07Trụ sở chính
BASIC (Căn bản)3 – 5 – 719h30 – 21h0028/0605/07Trụ sở chính
INTER SÁNG2 – 4 – 609h00 – 10h3527/0604/07Trụ sở chính
INTER (Trung cấp)2 – 4 – 617h45 – 19h1527/0604/07Trụ sở chính
INTER (Trung cấp)2 – 4 – 619h30 – 21h0027/0604/07Trụ sở chính
INTER (Trung cấp)3 – 5 – 717h45 – 19h1528/0605/07Trụ sở chính
INTER (Trung cấp)3 – 5 – 719h30 – 21h0028/0605/07Trụ sở chính


LUYỆN THI TOEIC

LỚP HỌCNGÀY HỌCGIỜ HỌCNGÀY KHAI GIẢNGTESTĐỊA ĐIỂM HỌC
SUPER (THẦY HUY DẠY)2 – 4 – 6 Tối (Ca 1)17h45 – 19h1527/0604/0723Trụ Sở Chính
SUPER (THẦY HUY DẠY)2 – 4 – 6 Tối (Ca 2)19h30 – 21h0027/0604/0716Trụ Sở Chính
SUPER (THẦY HUY DẠY)3 – 5 – 7 Tối (Ca 1)17h45 – 19h1528/0605/0719Trụ Sở Chính


LUYỆN THI IELTS

LỚP HỌCNGÀY HỌCGIỜ HỌCNGÀY KHAI GIẢNGTESTĐỊA ĐIỂM HỌC
IELTS BASIC (SÁNG)2 – 4 – 609h00 – 10h3027/0604/07Trụ sở chính
IELTS BASIC (SÁNG)3 – 5 – 709h00 – 10h3028/0605/07Trụ sở chính
IELTS BASIC2 – 4 – 617h45 – 19h1527/0604/07Trụ sở chính
IELTS BASIC2 – 4 – 619h30 – 21h0027/0604/07Trụ sở chính
IELTS BASIC3 – 5 – 717h45 – 19h1528/0605/07Trụ sở chính
IELTS BASIC3 – 5 – 719h30 – 21h0028/0605/07Trụ sở chính
IELTS PRO2 – 4 – 609h00 – 10h3027/0604/0714Trụ sở chính
IELTS PRO3 – 5 – 709h00 – 10h3028/0605/07Trụ sở chính
IELTS PRO2 – 4 – 617h45 – 19h1527/0604/0713Trụ sở chính
IELTS PRO2 – 4 – 619h30 – 21h0027/0604/0709Trụ sở chính
IELTS PRO3 – 5 – 717h45 – 19h1528/0605/0712Trụ sở chính
IELTS PRO3 – 5 – 719h30 – 21h0028/0605/0708Trụ sở chính
IELTS (Speaking & Writing)3 – 5 – 719h30 – 21h0028/0605/07Trụ sở chính