Lịch khai giảng tổng quát

 

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 11/ 2023

(Nếu truy cập bằng điện thoại, vui lòng kéo qua phải để xem địa điểm học)

TIẾNG ANH CĂN BẢN

LỚP HỌC
NGÀY HỌC
GIỜ HỌC
NGÀY KHAI GIẢNG
ĐỊA ĐIỂM HỌC
BASIC (Căn bản)
2 – 4 – 6
17h45 – 19h15
27/11 & 29/11
Quận 10 & Tân Bình
BASIC (Căn bản)
2 – 4 – 6
19h30 – 21h00
27/11 & 29/11
Quận 10 & Tân Bình
BASIC (Căn bản)
3 – 5 – 7
17h45 – 19h15
28/11 & 30/11
Quận 10 & Tân Bình
BASIC (Căn bản)
3 – 5 – 7
19h30 – 21h00
28/11 & 30/11
Quận 10 & Tân Bình
INTER SÁNG
2 – 4 – 6
09h00 – 10h35
27/11 & 29/11
Quận 10 & Tân Bình
INTER (Trung cấp)
2 – 4 – 6
17h45 – 19h15
27/11 & 29/11
Quận 10 & Tân Bình
INTER (Trung cấp)
2 – 4 – 6
19h30 – 21h00
27/11 & 29/11
Quận 10 & Tân Bình
INTER (Trung cấp)
3 – 5 – 7
17h45 – 19h15
28/11 & 30/11
Quận 10 & Tân Bình
INTER (Trung cấp)
3 – 5 – 7
19h30 – 21h00
28/11 & 30/11
Quận 10 & Tân Bình


LUYỆN THI TOEIC (Các bài TEST độ khó như nhau. Nếu học viên cần thi gấp, nên học ít nhất 2 lớp luyện thi cùng lúc)

LỚP HỌC
NGÀY HỌC
GIỜ HỌC
NGÀY KHAI GIẢNG
TEST
ĐỊA ĐIỂM HỌC
SUPER (THẦY HUY DẠY)
2 – 4 – 6 Tối (Ca 1)
17h45 – 19h15
27/11 & 29/11
45
Quận 10
SUPER (THẦY HUY DẠY)
2 – 4 – 6 Tối (Ca 2)
19h30 – 21h00
27/11 & 29/11
17
Quận 10
SUPER (THẦY HUY DẠY)
3 – 5 – 7 Tối (Ca 1)
17h45 – 19h15
28/11 & 30/11
41
Quận 10


LUYỆN THI IELTS (Các bài TEST độ khó như nhau. Nếu học viên cần thi gấp, nên học ít nhất 2 lớp luyện thi cùng lúc)

LỚP HỌC
NGÀY HỌC
GIỜ HỌC
NGÀY KHAI GIẢNG
TEST
ĐỊA ĐIỂM HỌC
IELTS BASIC (SÁNG)
2 – 4 – 6
09h00 – 10h30
27/11 & 29/11
...
Quận 10 & Tân Bình
IELTS BASIC (SÁNG)
3 – 5 – 7
09h00 – 10h30
28/11 & 30/11
...
Quận 10 & Tân Bình
IELTS BASIC
2 – 4 – 6
17h45 – 19h15
27/11 & 29/11
...
Quận 10 & Tân Bình
IELTS BASIC
2 – 4 – 6
19h30 – 21h00
27/11 & 29/11
...
Quận 10 & Tân Bình
IELTS BASIC
3 – 5 – 7
17h45 – 19h15
28/11 & 30/11
...
Quận 10 & Tân Bình
IELTS BASIC
3 – 5 – 7
19h30 – 21h00
28/11 & 30/11
...
Quận 10 & Tân Bình
IELTS PRO
2 – 4 – 6
09h00 – 10h30
27/11 & 29/11
1
Quận 10 & Tân Bình
IELTS PRO
3 – 5 – 7
09h00 – 10h30
28/11 & 30/11
2
Quận 10 & Tân Bình
IELTS PRO
2 – 4 – 6
17h45 – 19h15
27/11 & 29/11
3
Quận 10 & Tân Bình
IELTS PRO
2 – 4 – 6
19h30 – 21h00
27/11 & 29/11
4
Quận 10 & Tân Bình
IELTS PRO
3 – 5 – 7
17h45 – 19h15
28/11 & 30/11
5
Quận 10 & Tân Bình
IELTS PRO
3 – 5 – 7
19h30 – 21h00
28/11 & 30/11
6
Quận 10 & Tân Bình
IELTS (Speaking & Writing)
3 – 5 – 7
19h30 – 21h00
28/11 & 30/11
...
Quận 10 & Tân Bình