Lịch khai giảng tổng quát

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12 / 2022

(Nếu truy cập bằng điện thoại, vui lòng kéo qua phải để xem địa điểm học)

TIẾNG ANH CĂN BẢN

LỚP HỌCNGÀY HỌCGIỜ HỌCNGÀY KHAI GIẢNGĐỊA ĐIỂM HỌC
BASIC (Căn bản)2 – 4 – 617h45 – 19h155/127/12Trụ sở chính
BASIC (Căn bản)2 – 4 – 619h30 – 21h005/127/12Trụ sở chính
BASIC (Căn bản)3 – 5 – 717h45 – 19h156/128/12Trụ sở chính
BASIC (Căn bản)3 – 5 – 719h30 – 21h006/128/12Trụ sở chính
INTER SÁNG2 – 4 – 609h00 – 10h355/127/12Trụ sở chính
INTER (Trung cấp)2 – 4 – 617h45 – 19h155/127/12Trụ sở chính
INTER (Trung cấp)2 – 4 – 619h30 – 21h005/127/12Trụ sở chính
INTER (Trung cấp)3 – 5 – 717h45 – 19h156/128/12Trụ sở chính
INTER (Trung cấp)3 – 5 – 719h30 – 21h006/128/12Trụ sở chính


LUYỆN THI TOEIC (Các bài TEST độ khó như nhau. Nếu học viên cần thi gấp, nên học ít nhất 2 lớp luyện thi cùng lúc)

LỚP HỌCNGÀY HỌCGIỜ HỌCNGÀY KHAI GIẢNGTESTĐỊA ĐIỂM HỌC
SUPER (THẦY HUY DẠY)2 – 4 – 6 Tối (Ca 1)17h45 – 19h155/127/1231Trụ Sở Chính
SUPER (THẦY HUY DẠY)2 – 4 – 6 Tối (Ca 2)19h30 – 21h005/127/1235Trụ Sở Chính
SUPER (THẦY HUY DẠY)3 – 5 – 7 Tối (Ca 1)17h45 – 19h156/128/1226Trụ Sở Chính


LUYỆN THI IELTS (Các bài TEST độ khó như nhau. Nếu học viên cần thi gấp, nên học ít nhất 2 lớp luyện thi cùng lúc)

LỚP HỌCNGÀY HỌCGIỜ HỌCNGÀY KHAI GIẢNGTESTĐỊA ĐIỂM HỌC
IELTS BASIC (SÁNG)2 – 4 – 609h00 – 10h305/127/12Trụ sở chính
IELTS BASIC (SÁNG)3 – 5 – 709h00 – 10h306/128/12Trụ sở chính
IELTS BASIC2 – 4 – 617h45 – 19h155/127/12Trụ sở chính
IELTS BASIC2 – 4 – 619h30 – 21h005/127/12Trụ sở chính
IELTS BASIC3 – 5 – 717h45 – 19h156/128/12Trụ sở chính
IELTS BASIC3 – 5 – 719h30 – 21h006/128/12Trụ sở chính
IELTS PRO2 – 4 – 609h00 – 10h305/127/121Trụ sở chính
IELTS PRO3 – 5 – 709h00 – 10h306/128/12Trụ sở chính
IELTS PRO2 – 4 – 617h45 – 19h155/127/122Trụ sở chính
IELTS PRO2 – 4 – 619h30 – 21h005/127/123Trụ sở chính
IELTS PRO3 – 5 – 717h45 – 19h156/128/124Trụ sở chính
IELTS PRO3 – 5 – 719h30 – 21h006/128/125Trụ sở chính
IELTS (Speaking & Writing)3 – 5 – 719h30 – 21h006/128/12Trụ sở chính