Lịch khai giảng tổng quát

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 06/2019

(Nếu truy cập bằng điện thoại, vui lòng kéo qua phải để xem địa điểm học)

 • LỚP HỌC NGÀY HỌC GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG ĐỊA ĐIỂM HỌC
  BASIC (Căn bản) 2 – 4 – 6 17h45 – 19h15 17/06 24/06 Trụ sở chính
  BASIC (Căn bản) 2 – 4 – 6 19h30 – 21h00 17/06 24/06 Trụ sở chính
  BASIC (Căn bản) 3 – 5 – 7 17h45 – 19h15 18/06 25/06 Trụ sở chính
  BASIC (Căn bản) 3 – 5 – 7 19h30 – 21h00 18/06 25/06 Trụ sở chính
  INTER SÁNG 2 – 4 – 6 09h00 – 10h35 17/06 24/06 Trụ sở chính
  INTER (Trung cấp) 2 – 4 – 6 17h45 – 19h15 17/06 24/06 Trụ sở chính
  INTER (Trung cấp) 2 – 4 – 6 19h30 – 21h00 17/06 24/06 Trụ sở chính
  INTER (Trung cấp) 3 – 5 – 7 19h30 – 21h00 18/06 25/06 Trụ sở chính
 • LỚP HỌC NGÀY HỌC GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG TEST ĐỊA ĐIỂM HỌC
  SUPER (THẦY HUY DẠY) 2 – 4 – 6 Tối (Ca 1) 17h45 – 19h15 17/06 24/06 02 TT Vạn Hạnh
  SUPER (THẦY HUY DẠY) 2 – 4 – 6 Tối (Ca 2) 19h30 – 21h00 17/06 24/06 05 TT Vạn Hạnh
  SUPER (THẦY HUY DẠY) 3 – 5 – 7 Tối (Ca 1) 17h45 – 19h15 18/06 25/06 08 TT Vạn Hạnh
  INTENSIVE 2 – 3 – 4 – 5 – 6 9h00 – 11h00 18/06 25/06 01 Trụ sở chính
 • LỚP HỌC NGÀY HỌC GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG TEST ĐỊA ĐIỂM HỌC
  IELTS BASIC (SÁNG) 2 – 4 – 6 09h00 – 10h30 17/06 24/06 Trụ sở chính
  IELTS BASIC (SÁNG) 3 – 5 – 7 09h00 – 10h30 18/06 25/06 Trụ sở chính
  IELTS BASIC 2 – 4 – 6 17h45 – 19h15 17/06 24/06 Trụ sở chính
  IELTS BASIC 2 – 4 – 6 19h30 – 21h00 17/06 24/06 Trụ sở chính
  IELTS BASIC 3 – 5 – 7 17h45 – 19h15 18/06 25/06 Trụ sở chính
  IELTS BASIC 3 – 5 – 7 19h30 – 21h00 18/06 25/06 Trụ sở chính
  IELTS BASIC T7 – CN T7 – CN 09h00 – 11h00 22/06 29/06 Trụ sở chính
  IELTS PRO 2 – 4 – 6 09h00 – 10h30 17/06 24/06 10 Trụ sở chính
  IELTS PRO 2 – 4 – 6 17h45 – 19h15 17/06 24/06 02 Trụ sở chính
  IELTS PRO 2 – 4 – 6 19h30 – 21h00 17/06 24/06 08 Trụ sở chính
  IELTS PRO 3 – 5 – 7 17h45 – 19h15 18/06 25/06 06 Trụ sở chính
  IELTS PRO 3 – 5 – 7 19h30 – 21h00 18/06 25/06 08 Trụ sở chính
  IELTS (Speaking & Writing) 3 – 5 – 7 19h30 – 21h00 18/06 25/06 Trụ sở chính
  IELTS  PRO 3 – 5 – 7 19h30 – 21h00 18/06 25/06  07 TT Vạn Hạnh

ĐỊA ĐIỂM HỌC: (Click vào đây để xem bản đồ)
TRỤ SỞ CHÍNH: SS13 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, Cư Xá Bắc Hải
TRUNG TÂM VẠN HẠNH: 50 Thành Thái Quận 10 (Phòng nghe nhìn lầu 1, trường Nguyễn Khuyến)

THÔNG TIN VỀ CÁC LỚP HỌC:

Lớp luyện thi TOEIC (SUPER và INTENSIVE)

Tiếng Anh căn bản (BASIC VÀ INTER)

Luyện thi IELTS (IELTS BASIC và IELTS PRO)