Lịch khai giảng tổng quát

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 02 / 2022

(Nếu truy cập bằng điện thoại, vui lòng kéo qua phải để xem địa điểm học)

TIẾNG ANH CĂN BẢN

LỚP HỌCNGÀY HỌCGIỜ HỌCNGÀY KHAI GIẢNGĐỊA ĐIỂM HỌC
BASIC (Căn bản)2 – 4 – 617h45 – 19h1507/0214/02Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
BASIC (Căn bản)2 – 4 – 619h30 – 21h0007/0214/02Trụ sở chính
BASIC (Căn bản)3 – 5 – 717h45 – 19h1508/0215/02Trụ sở chính
BASIC (Căn bản)3 – 5 – 719h30 – 21h0008/0215/02Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
INTER SÁNG2 – 4 – 609h00 – 10h3507/0214/02Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
INTER (Trung cấp)2 – 4 – 617h45 – 19h1507/0214/02Trụ sở chính
INTER (Trung cấp)2 – 4 – 619h30 – 21h0007/0214/02Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
INTER (Trung cấp)3 – 5 – 717h45 – 19h1508/0215/02CS Hoàng Văn Thụ
INTER (Trung cấp)3 – 5 – 719h30 – 21h0008/0215/02Trụ sở chính


LUYỆN THI TOEIC

LỚP HỌCNGÀY HỌCGIỜ HỌCNGÀY KHAI GIẢNGTESTĐỊA ĐIỂM HỌC
SUPER (THẦY HUY DẠY)2 – 4 – 6 Tối (Ca 1)17h45 – 19h1507/0214/0223Trụ Sở Chính
SUPER (THẦY HUY DẠY)2 – 4 – 6 Tối (Ca 2)19h30 – 21h0007/0214/0216Trụ Sở Chính
SUPER (THẦY HUY DẠY)3 – 5 – 7 Tối (Ca 1)17h45 – 19h1508/0215/0219Trụ Sở Chính


LUYỆN THI IELTS

LỚP HỌCNGÀY HỌCGIỜ HỌCNGÀY KHAI GIẢNGTESTĐỊA ĐIỂM HỌC
IELTS BASIC (SÁNG)2 – 4 – 609h00 – 10h3007/0214/02Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
IELTS BASIC (SÁNG)3 – 5 – 709h00 – 10h3008/0215/02Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
IELTS BASIC2 – 4 – 617h45 – 19h1507/0214/02Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
IELTS BASIC2 – 4 – 619h30 – 21h0007/0214/02Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
IELTS BASIC3 – 5 – 717h45 – 19h1508/0215/02Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
IELTS BASIC3 – 5 – 719h30 – 21h0008/0215/02Trụ sở chính
IELTS PRO2 – 4 – 609h00 – 10h3007/0214/0214Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
IELTS PRO3 – 5 – 709h00 – 10h3008/0215/02CS Hoàng Văn Thụ
IELTS PRO2 – 4 – 617h45 – 19h1507/0214/0213Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
IELTS PRO2 – 4 – 619h30 – 21h0007/0214/0209Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
IELTS PRO3 – 5 – 717h45 – 19h1508/0215/0212Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
IELTS PRO3 – 5 – 719h30 – 21h0008/0215/0208Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
IELTS (Speaking & Writing)3 – 5 – 719h30 – 21h0008/0215/02