Lịch khai giảng tổng quát

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 10 – 11 / 2020

(Nếu truy cập bằng điện thoại, vui lòng kéo qua phải để xem địa điểm học)

TIẾNG ANH CĂN BẢN

LỚP HỌCNGÀY HỌCGIỜ HỌCNGÀY KHAI GIẢNGĐỊA ĐIỂM HỌC
BASIC (Căn bản)2 – 4 – 617h45 – 19h1526/1002/11Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
BASIC (Căn bản)2 – 4 – 619h30 – 21h0026/1002/11Trụ sở chính
BASIC (Căn bản)3 – 5 – 717h45 – 19h1527/1003/11Trụ sở chính
BASIC (Căn bản)3 – 5 – 719h30 – 21h0027/1003/11Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
INTER SÁNG2 – 4 – 609h00 – 10h3526/1002/11Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
INTER (Trung cấp)2 – 4 – 617h45 – 19h1526/1002/11Trụ sở chính
INTER (Trung cấp)2 – 4 – 619h30 – 21h0026/1002/11Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
INTER (Trung cấp)3 – 5 – 717h45 – 19h1527/1003/11CS Hoàng Văn Thụ
INTER (Trung cấp)3 – 5 – 719h30 – 21h0027/1003/11Trụ sở chính


LUYỆN THI TOEIC

LỚP HỌCNGÀY HỌCGIỜ HỌCNGÀY KHAI GIẢNGTESTĐỊA ĐIỂM HỌC
SUPER (THẦY HUY DẠY)2 – 4 – 6 Tối (Ca 1)17h45 – 19h1526/1002/1123Trụ Sở Chính
SUPER (THẦY HUY DẠY)2 – 4 – 6 Tối (Ca 2)19h30 – 21h0026/1002/1116Trụ Sở Chính
SUPER (THẦY HUY DẠY)3 – 5 – 7 Tối (Ca 1)17h45 – 19h1527/1003/1119Trụ Sở Chính


LUYỆN THI IELTS

LỚP HỌCNGÀY HỌCGIỜ HỌCNGÀY KHAI GIẢNGTESTĐỊA ĐIỂM HỌC
IELTS BASIC (SÁNG)2 – 4 – 609h00 – 10h3026/1002/11Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
IELTS BASIC (SÁNG)3 – 5 – 709h00 – 10h3027/1003/11Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
IELTS BASIC2 – 4 – 617h45 – 19h1526/1002/11Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
IELTS BASIC2 – 4 – 619h30 – 21h0026/1002/11Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
IELTS BASIC3 – 5 – 717h45 – 19h1527/1003/11Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
IELTS BASIC3 – 5 – 719h30 – 21h0027/1003/11Trụ sở chính
IELTS PRO2 – 4 – 609h00 – 10h3026/1002/1114Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
IELTS PRO3 – 5 – 709h00 – 10h3027/1003/11CS Hoàng Văn Thụ
IELTS PRO2 – 4 – 617h45 – 19h1526/1002/1113Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
IELTS PRO2 – 4 – 619h30 – 21h0026/1002/1109Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
IELTS PRO3 – 5 – 717h45 – 19h1527/1003/1112Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
IELTS PRO3 – 5 – 719h30 – 21h0027/1003/1108Trụ sở chính, CS Hoàng Văn Thụ
IELTS (Speaking & Writing)3 – 5 – 719h30 – 21h0027/1003/11