091 996 2921

TOEIC HUY TRỊNH CHUY�N LUYỆN THI TOEIC IELTES

2 tháng luyện thi, Thanh Trà đạt ngay TOEIC 750

0

Chỉ với thời gian vỏn vẹn 2 tháng luyện thi trong lớp SUPER TOEIC, bạn Thanh Trà đã xuất sắc đạt TOEIC 750. Chúc mừng Trà đã đạt kết quả tốt. Thư cám ơn của Trà gửi về trung tâm được đăng công khai toàn bộ dưới đây.

 

Thanh Trà 1 - 2 tháng luyện thi, Thanh Trà đạt ngay TOEIC 750Thanh Trà 2 - 2 tháng luyện thi, Thanh Trà đạt ngay TOEIC 750Thanh Trà 3 - 2 tháng luyện thi, Thanh Trà đạt ngay TOEIC 750

Share.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

LIÊN HỆ MR. HUY TRỊNH