2 THÁNG LUYỆN THI, THANH TRÀ ĐẠT NGAY TOEIC 750

Chỉ với thời gian vỏn vẹn 2 tháng luyện thi trong lớp SUPER TOEIC, bạn Thanh Trà đã xuất sắc đạt TOEIC 750. Chúc mừng Trà đã đạt kết quả tốt. Thư cám ơn của Trà gửi về trung tâm được đăng công khai toàn bộ dưới đây.