30 từ đi kèm với LOOK và GET xuất hiện thường xuyên trong đề thi Toeic

look-get-2 look-get-1