091 996 2921

TOEIC HUY TRỊNH CHUY�N LUYỆN THI TOEIC IELTES

4 THÁNG ĐẠT IELTS 6.5

0

Chỉ sau 4 tháng học tại trung tâm Anh ngữ Huy Trịnh, Võ Thị Bé Thy đã hoàn thành mục tiêu Band điểm IELTS 6.5 của mình

VÕ THỊ BÉ THY 1 - 4 THÁNG ĐẠT IELTS 6.5VÕ THỊ BÉ THY 3 - 4 THÁNG ĐẠT IELTS 6.5VÕ THỊ BÉ THY 2 - 4 THÁNG ĐẠT IELTS 6.5

Share.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

LIÊN HỆ MR. HUY TRỊNH