091 996 2921

TOEIC HUY TRỊNH CHUY�N LUYỆN THI TOEIC IELTES

40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng… 90% đã đọc sai

0

Phát âm chuẩn là một yếu tố rất quan trọng, không chỉ trong tiêu chí chấm Speaking, mà còn chính là trong giao tiếp, mà ta thì hay nhìn mặt chữ rồi đọc kiểu.. “Anh Việt”

1 300x143 - 40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng... 90% đã đọc sai

2 300x193 - 40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng... 90% đã đọc sai3 300x199 - 40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng... 90% đã đọc sai4 300x183 - 40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng... 90% đã đọc sai5 300x192 - 40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng... 90% đã đọc sai6 300x191 - 40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng... 90% đã đọc sai7 300x200 - 40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng... 90% đã đọc sai8 300x199 - 40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng... 90% đã đọc sai9 300x181 - 40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng... 90% đã đọc sai10 300x171 - 40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng... 90% đã đọc sai11 300x160 - 40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng... 90% đã đọc sai12 300x202 - 40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng... 90% đã đọc sai

Share.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

LIÊN HỆ MR. HUY TRỊNH