091 996 2921

TOEIC HUY TRỊNH CHUYN LUYỆN THI TOEIC IELTES

40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng… 90% đã đọc sai

0

Phát âm chuẩn là một yếu tố rất quan trọng, không chỉ trong tiêu chí chấm Speaking, mà còn chính là trong giao tiếp, mà ta thì hay nhìn mặt chữ rồi đọc kiểu.. “Anh Việt”

1 300x143 - 40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng... 90% đã đọc sai

2 300x193 - 40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng... 90% đã đọc sai 3 300x199 - 40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng... 90% đã đọc sai 4 300x183 - 40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng... 90% đã đọc sai 5 300x192 - 40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng... 90% đã đọc sai 6 300x191 - 40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng... 90% đã đọc sai 7 300x200 - 40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng... 90% đã đọc sai 8 300x199 - 40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng... 90% đã đọc sai 9 300x181 - 40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng... 90% đã đọc sai 10 300x171 - 40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng... 90% đã đọc sai 11 300x160 - 40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng... 90% đã đọc sai 12 300x202 - 40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng... 90% đã đọc sai

Share.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

LIÊN HỆ MR. HUY TRỊNH