5 cách sử dụng mạo từ “THE”

Hello guys, How have you been lately? Today I’ll show you how to use the article “the” in English since many of you often have difficulty using it.
Xin chào các bạn! Tuần này cô xin hướng dẫn các bạn cách dùng 1 mạo từ rất quen thuộc trong tiếng Anh mà các bạn rất hay quên cách sử dụng nhé! Đó chính là mạo từ “the”
We use “the”when
Chúng ta sử dụng “the” khi:

1. There is only one of something (Những vật độc nhất, duy nhất)

E.g.1: Have you ever crossed the Equator? (There is only one Equator.)
(Bạn đã bao giờ băng qua đường Xích đạo chưa? => chỉ có 1 đường xích đạo)
E.g.2: What is the name of the longest river in Europe?
(=There is only one longest river in Europe)

2. With these following nouns: (Chúng ta sử dụng The với các danh từ sau)

The Sun the sky the Moon the sea the world the ground the Internet the environment

3. The + Adj = a group of people

(The + tính từ = một nhóm người có đặc tính như tính từ đó)

The young the rich the sick the injured (người bị thương) the old the poor the dead the disabled (người bị tàn tật) the homeless (người vô gia cư) the unemployed (người thất nghiệp)

4. The + name of the nations with Republic, Kingdom, States …

(The + tên của các cuốc gia có chữ Republic, Kingdom, States…)

E.g: The United Kingdom, The Dominican Republic

5. With oceans, seas, rivers, canals.

(The được sử dụng với tên đại dương, biển, sông, hồ, kênh…)

E.g: The Atlantic Ocean (Thái Bình Dương) The Red sea (biển Đỏ) the Nile river (Sông Nin)