TUẤN NGỌC TĂNG TỪ 450 LÊN 820 ĐIỂM TOEIC SAU KHI HỌC LỚP SUPER TOEIC

Bạn Tuấn Ngọc học viên lớp Super Toeic 357 (17h45 – 19h15) do thầy Huy Trịnh giảng dạy đã tăng 370 điểm đạt 820 Toeic (thi ngày: 24/08/2019).

Bạn chia sẻ với trung tâm:

1. Thời gian học: Em học với thầy lớp super Toeic thứ 3-5-7.
2. Trình độ trước khi học: ở mức khoảng 450.
3. Trong quá trình học được thầy cô chỉ dẫn rất tận tình, nhất là với thầy Huy. Các phương pháp dạy của thầy giúp cho việc canh thời gian, tiết kiệm thời gian cho từng câu rất hay. Việc dịch nghĩa không chỉ từ vựng, mà nhiều khi thầy còn dịch ra ý nghĩa của toàn bộ bài đọc.