Các lỗi thường gặp khi trả lời phỏng vấn – Ms. Hằng

loi-interview

1. Informal language – Ngôn ngữ quá thân mật

Poor phrases: I’m sure you guys …./ I wanna tell you…/ I’m gonna …

2. Ambiguous language – Sử dụng từ ngữ mơ hồ

Poor phrases: a lot, various/ multiple, a great deal of (experience)

3. Terminology – Dùng thuật ngữ chuyên

– Some words are internally used but not common in other companies.
1 số từ chỉ được dùng nội bộ nhưng không phổ biến ở các công ty khác.

4. Acronyms – Cụm từ viết tắt

Ex: I used to be a SAR ” My job position was a Associate Sales Representative Công việc trước đây của tôi là phó đại diện về kinh doanh

5. “Unprofessional” language to describe your skills – Dùng từ không chuyên nghiệp khi miêu tả các kỹ năng

– Instead of using “l’m good at computer skills” all the time, use “I’m skillful/competent at/knowledgeable about Information technology.
Thay vì sử dụng cụm từ “tôi giỏi các kỹ năng máy tính”, hãy sử dụng các cụm chuyên nghiệp hơn như ” skillful/ competent… Tôi có kiến thức vững vàng về công nghệ thông tin.

6. Few ideas for PERFECT answer – ít ý tưởng hay cho 1 câu trả lời hoàn hảo

– Be well-prepared for the good answer. Do not give short and superficial response
– Hãy chuẩn bị tốt để có câu trả lời tốt. Không nên đưa ra câu trả lời quá ngắn gọn và hời hợt.
Ex: Do you have any experience in this area? Anh/ chị có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này không?
Bad response: Yes, I have lots of experience. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm.
Better response: I have over 5 years working as a sales assistant. I’m capable of dealing with customers and giving innovative proposals to increase profits. Tôi có 5 năm làm việc với vai trò là trợ lý bán hàng. Tôi có khả năng giải quyết vấn đề liên quan đến khách hàng và đưa ra các đề xuất cải tiến nhằm nâng cao lợi nhuận.

7. Talk too much – out of question – nói quá nhiều và không đúng trọng tâm.

Ex: What are your strengths? – điểm mạnh của anh/chị là gì?
Bad response: I’m a friendly and optimistic person. My last company had suffered from serious economic recession but recovered thanks to the loyal and dedicated staff ….
Tôi là 1 người thân thiện và lạc quan. Công ty trước của tôi đã hứng chịu nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng tuy nhiên nó đã phục hồi nhờ vào đội ngũ nhân viên trung thành và tận tuỵ…
Better response: I’m able to work effectively with colleagues and contribute greatly to the company’s common target.
Tôi có thể làm việc 1 cách hiệu quả với những người đồng nghiệp và đóng góp lớn lao vào mục tiêu chung của công ty.