Cách thể hiện sự ĐỒNG Ý hoặc KHÔNG ĐỒNG Ý

Hôm nay các bạn cùng luyện tập với thầy Nam cách thể hiện sự ĐỒNG Ý hoặc KHÔNG ĐỒNG Ý của mình với một vấn đề nào đó nhé.

In today’s lesson, let’s learn with me learning some regular communication phrases to AGREE or DISAGREE on something.

dong-y-va-khong-dong-y