091 996 2921

TOEIC HUY TRỊNH CHUY�N LUYỆN THI TOEIC IELTES

Cậu Học Sinh Tiểu Học Nổi Trội Hơn Các Bạn Nhờ Lớp Super Toeic

0

Bạn Phạm Gia Kiệt tham gia lớp Super Toeic tại trung tâm Anh Ngữ Huy Trịnh vào năm học lớp 4. Sau 1 năm học thì trình độ của bạn hiện tại đạt hơn 800 điểm Toeic, vượt trội hơn các bạn cùng lớp rất nhiều.

HS TIỂU HỌC - Cậu Học Sinh Tiểu Học Nổi Trội Hơn Các Bạn Nhờ Lớp Super Toeic
Share.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

LIÊN HỆ MR. HUY TRỊNH