Cậu Học Sinh Tiểu Học Nổi Trội Hơn Các Bạn Nhờ Lớp Super Toeic

Bạn Phạm Gia Kiệt tham gia lớp Super Toeic tại trung tâm Anh Ngữ Huy Trịnh vào năm học lớp 4. Sau 1 năm học thì trình độ của bạn hiện tại đạt hơn 800 điểm Toeic, vượt trội hơn các bạn cùng lớp rất nhiều.