Cấu trúc đi với Advise Suggest Recommend

cau-truc-di-voi-advance-suggest-1

cau-truc-di-voi-advance-suggest-4 cau-truc-di-voi-advance-suggest-3 cau-truc-di-voi-advance-suggest-2