CHỈ 2 THÁNG LUYỆN THI, DIỆU LINH XUẤT SẮC ĐẠT 7.5 IELTS

Trong 2 tháng học IELTS tại Anh ngữ Huy Trịnh, dưới sự kèm cặp của 3 giáo viên, Diệu Linh đã đạt thành tích xuất sắc với chứng chỉ IELTS quốc tế 7.5 trong thời gian ngắn nhất.