091 996 2921

TOEIC HUY TRỊNH CHUY�N LUYỆN THI TOEIC IELTES

Chỉ 2 tháng luyện thi, Diệu Linh xuất sắc đạt 7.5 IELTS

0

Trong 2 tháng học IELTS tại Anh ngữ Huy Trịnh, dưới sự kèm cặp của 3 giáo viên, Diệu Linh đã đạt thành tích xuất sắc với chứng chỉ IELTS quốc tế 7.5 trong thời gian ngắn nhất.

DƯƠNG THỊ DIỆU LINH 1 - Chỉ 2 tháng luyện thi, Diệu Linh xuất sắc đạt 7.5 IELTSDƯƠNG THỊ DIỆU LINH 3 - Chỉ 2 tháng luyện thi, Diệu Linh xuất sắc đạt 7.5 IELTSDƯƠNG THỊ DIỆU LINH 2 - Chỉ 2 tháng luyện thi, Diệu Linh xuất sắc đạt 7.5 IELTS

Share.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

LIÊN HỆ MR. HUY TRỊNH