THỤY MẪN TĂNG TỪ 450 LÊN 750 ĐIỂM TOEIC CHỈ SAU 3 THÁNG HỌC

Học viên Hoàng Công Thuy Mẫn, học viên lớp 24-6 ca 19h30-21h00 tại lớp Super Toeic cơ sở Nguyễn Khuyến. Bằng các phương pháp luyện thi độc quyền từ Mr.Huy Trịnh, bạn đã tăng từ 450 lên 750 điểm Toeic chỉ sau 3 tháng học.

Thụy Mẫn chia sẻ với trung tâm:

Kính gửi trung tâm Huy Trịnh, Em là Hoàng Công Thụy Mẫn, học viên lớp 24-6 ca 19h30-21h00 tại Nguyễn Khuyến. Em vừa nhận được kết quả thi Toeic và kết quả | hoàn toàn đáp ứng mong đợi của em. Em tham gia khóa học của trung tâm tròn 3 tháng và điểm đã tăng từ 450 lên đến 715. Các phương pháp của thầy đã giúp em tích lũy được vốn từ vựng mới, củng cố lại ngữ pháp cũng như nâng cao kỹ năng nghe (vốn là phần em cảm thấy khá khó khăn khi trải qua). Em xin cám ơn trung tâm và trân trọng những kiến thức đã được thầy hướng dẫn, nó là cơ sở để em đạt được những mục tiêu anh ngữ trong tương lai.