091 996 2921

TOEIC HUY TRỊNH CHUY�N LUYỆN THI TOEIC IELTES

Chúc mừng bạn Lê Ngọc Phú đạt TOEIC 800 điểm – mức điểm ngoài mong đợi sau 3 tháng

0

Ban đầu Ngọc Phú chỉ đặt mục tiêu của mình là 700 điểm chỉ sau 3 tháng đã đạt mức điểm 800 vượt ngoài mong đợi.

 

le ngoc phu 2 1024x768 - Chúc mừng bạn Lê Ngọc Phú đạt TOEIC 800 điểm  - mức điểm ngoài mong đợi sau 3 thángle ngoc phu 3 576x1024 - Chúc mừng bạn Lê Ngọc Phú đạt TOEIC 800 điểm  - mức điểm ngoài mong đợi sau 3 tháng

le ngoc phu 1 814x1024 - Chúc mừng bạn Lê Ngọc Phú đạt TOEIC 800 điểm  - mức điểm ngoài mong đợi sau 3 tháng
Share.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

LIÊN HỆ MR. HUY TRỊNH