Chúc mừng Hiệp Hòa – đạt TOEIC 815 điểm chỉ sau 3 tháng học lớp Super