Chúc mừng Hoàng Khanh – đạt TOEIC 820 điểm

Từ đầu vào không nghe được nhiều, ngữ pháp và từ vựng cũng còn hạn chế, chỉ sau 5,5 tháng học lớp Intensive và Super, em không ngờ mình đã đạt TOEIC 820 điểm, cao trên cả mức kỳ vọng ban đầu. Nhờ thầy mà em tin tưởng vào bản thân và có động lực học tiếng Anh tốt hơn.