Chúc mừng Kiều My – TOEIC đạt 885 điểm

Từ kết quả làm các test trong lớp của thầy, em chỉ đạt 500 điểm, sau đó đã tăng lên 605, và cuối cùng đạt số điểm ấn tượng 885 điểm khi làm bài thi thực tế. Không những khả năng nghe Tiếng Anh của em đã được cải thiện mà qua các lớp học Super của thầy, sự tự tin có thể làm chủ ngôn ngữ của em lại càng nâng cao. Em rất cám ơn thầy ạ.