Tăng 130 điểm sau 2 tuần học cấp tốc trong 4 lớp Super