3 tháng luyện thi trong lớp Super Toeic, đạt 735 điểm