CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ

✿ CƠ SỞ 1: 592 HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN TÂN BÌNH