ĐẶNG TRẦN QUỐC LUÂN – IELTS 7.0

“Em đã đạt IELTS 7.0 so với kết quả 6.0 ở lần thi trước. Em rất vui với kết quả này. Các phương pháp cũng như kiến thức em học tại Anh ngữ Huy Trịnh đều rất hữu ích…” Chúc mừng em Đặng Trần Quốc Luân đã nâng điểm thành công. Chúng ta cùng đọc cảm nhận của bạn Luân sau khi học tại Anh ngữ Huy Trịnh ở dưới đây nhé.