Đạt IELTS 6.5 trong lần thi đầu tiên, chỉ học 4 tháng

Chỉ 4 tháng luyện thi trong lớp IELTS PRO, Vũ Ngọc Phương Quỳnh đã nhanh chóng đạt ngay IELTS 6.5 trong lần thi đầu tiên. Kết quả này giúp bạn đạt được mong muốn của mình. Xin chúc mừng Phương Quỳnh. Chúng ta cùng xem nhận xét của Quỳnh ngay dưới đây nhé.