Đạt IELTS 7.0 ngay lần THI ĐẦU TIÊN

Đạt IELTS 7.0 ngay lần THI ĐẦU TIÊN. Chúc mừng bạn Từ Hữu Khang – thành viên lớp IELTS PRO tại trung tâm Anh ngữ Huy Trịnh. Chúc bạn đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trên con đường học vấn và sự nghiệp của mình.