ĐẠT IELTS 8.0 TRONG LẦN THI ĐẦU TIÊN DÙ CHỈ LUYỆN 2 THÁNG

Chúc mừng em Nguyễn Quang Minh Khoa chỉ trong 2 tháng luyện thi đã xuất sắc đạt IELTS 8.0 trong lần thi đầu tiên.