Đạt ngay IELTS 7.0 trong lần thi đầu tiên, chỉ học dưới 6 tháng

Với phương pháp đào tạo trực tiếp chuyên sâu (đi thẳng trọng tâm, không kéo tại Anh ngữ Huy Trịnh), chỉ chưa đầy 6 tháng, bạn NGUYỄN KHÁNH HOÀNG đã dư sức đạt IELTS 7.0, dù đây là lần thi đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ.