Don’t Say “Do You Understand?”

Trong giao tiếp Tiếng Anh các em thường hay sử dụng câu “Do you understand?” – ” Bạn có hiểu ý tôi nói không?” . Với bài học hôm này, các em sẽ biết thêm nhiều cách nói chất hơn nhé !!!

Slide1Slide13Slide12Slide11Slide10Slide9Slide8Slide7Slide6Slide5Slide4Slide3Slide2