091 996 2921

TOEIC HUY TRỊNH CHUY�N LUYỆN THI TOEIC IELTES

Don’t Say “Do You Understand?”

0

Trong giao tiếp Tiếng Anh các em thường hay sử dụng câu “Do you understand?” – ” Bạn có hiểu ý tôi nói không?” . Với bài học hôm này, các em sẽ biết thêm nhiều cách nói chất hơn nhé !!!

Slide1 - Don't Say "Do You Understand?"Slide13 - Don't Say "Do You Understand?"Slide12 - Don't Say "Do You Understand?"Slide11 - Don't Say "Do You Understand?"Slide10 - Don't Say "Do You Understand?"Slide9 - Don't Say "Do You Understand?"Slide8 - Don't Say "Do You Understand?"Slide7 - Don't Say "Do You Understand?"Slide6 - Don't Say "Do You Understand?"Slide5 - Don't Say "Do You Understand?"Slide4 - Don't Say "Do You Understand?"Slide3 - Don't Say "Do You Understand?"Slide2 - Don't Say "Do You Understand?"

Share.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

LIÊN HỆ MR. HUY TRỊNH