Dù Bận Rộn Nhưng Học Viên Vẫn Muốn Đến Lớp Để Trao Dồi Tiếng Anh

Bạn Huyen Mini học viên tại trung tâm Anh Ngữ Huy Trịnh chia sẻ:
“Dạo này e đang bận. Chứ rất muốn đến lớp. Để được gặp <<anh thầy>> @@ sau nữa để trao dồi khả năng tiếng anh hơn. Good evening!!!”