Chỉ 36 buổi học IELTS PRO bạn Hồ Thanh Phương đã đạt được IELTS 7.0

Chỉ 36 buổi học trong lớp IELTS PRO với vỏn vẹn 90 phút/ buổi, bạn Hồ Thanh Phương đã đạt được IELTS 7.0. Điều đặc hơn đây là lớp IELTS có mức học phí thấp nhất…hành tinh: 700.000 VND/ tháng với mục đích sâu xa thầy Huy Trịnh đề ra đó là hỗ trợ cho học viên Việt Nam có thể tiếp cận bộ môn IELTS danh giá, phục vụ cho công việc mai sau.

phuong thanh 2 webphuong thanh 1 webho thanh phuong 2