Hoàng Khanh – được nhận vào công ty Malaysia chỉ sau 1 lớp Fluency

hoang-khanh

hoang-khanh-1