LONG DUY, CHỈ LUYỆN 1 THÁNG LỚP SUPER TOEIC, ĐẠT NGAY 880 ĐIỂM

Học viên Nguyễn Long Duy đã xuất sắc đạt 880 điểm Toeic (thi ngày 27/10/2019) với Listening: 415 điểm và Reading: 465 điểm. Học viên chỉ học 1 tháng lớp Super Toeic – Giải đề thi Toeic trực tiếp cùng với thầy Huy Trịnh.

Học viên Long Duy chia sẻ:

“Dear Thầy Huy và trung tâm,
Duy là học viên lớp 1 tháng Toeic giải đề, 16.09.2019.
Đính kèm là kết quả thi Toeic ngày 27.10.2019.
Duy đã được 880 điểm (Lis 415, Read 465).
Cảm ơn Thầy và trung tâm đã hỗ trợ kiến thức và động viên tinh thần.
Chúc Thầy và các anh chị sức khỏe, thành công và giúp đỡ được nhiều học viên thí điểm cao.
Duy”