091 996 2921

TOEIC HUY TRỊNH CHUY�N LUYỆN THI TOEIC IELTES

Học Viên Long Duy Chỉ Luyện 1 Tháng Lớp Super Đã Đạt 880 Điểm Toeic

0

Học viên Nguyễn Long Duy đã xuất sắc đạt 880 điểm Toeic (thi ngày 27/10/2019) với Listening: 415 điểm và Reading: 465 điểm. Học viên chỉ học 1 tháng lớp Super Toeic – Giải đề thi Toeic trực tiếp cùng với thầy Huy Trịnh.

Học viên Long Duy chia sẻ:

“Dear Thầy Huy và trung tâm,
Duy là học viên lớp 1 tháng Toeic giải đề, 16.09.2019.
Đính kèm là kết quả thi Toeic ngày 27.10.2019.
Duy đã được 880 điểm (Lis 415, Read 465).
Cảm ơn Thầy và trung tâm đã hỗ trợ kiến thức và động viên tinh thần.
Chúc Thầy và các anh chị sức khỏe, thành công và giúp đỡ được nhiều học viên thí điểm cao.
Duy”

NGUYỄN LONG DUY TOEIC 880 1 - Học Viên Long Duy Chỉ Luyện 1 Tháng Lớp Super Đã Đạt 880 Điểm Toeic
FEEDBACK NGUYỄN LONG DUY TOEIC 880 - Học Viên Long Duy Chỉ Luyện 1 Tháng Lớp Super Đã Đạt 880 Điểm Toeic
e323bb84e50a03545a1b - Học Viên Long Duy Chỉ Luyện 1 Tháng Lớp Super Đã Đạt 880 Điểm Toeic
14fffb8ea500435e1a11 - Học Viên Long Duy Chỉ Luyện 1 Tháng Lớp Super Đã Đạt 880 Điểm Toeic
Share.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

LIÊN HỆ MR. HUY TRỊNH