Hữu Xạ Tự Nhiên Hương, Các Bạn Dù Ở Xa Vẫn Muốn Học Tại Anh Ngữ Huy Trịnh

Bạn Honhatphu1992 ở Thái Lan:

Bạn Nhung Nguyen ở Bắc Ninh:

Bạn Phạm Xuân ở Quận 9 (TP.HCM):

Học viên Nguyễn Trân giới thiệu bạn Truong Submarine học dù ở xa: