Vinh danh Huỳnh Thị Mỹ Linh – Tăng 220 điểm chỉ sau với 48 buổi học

” Kết quả sau 48 buổi học của em, lúc mới đầu vô lớp, em chỉ được tầm hơn 500 nhờ áp dụng phương pháp thầy chỉ và xem lại bài ở nhà em đã đạt được kết quả như thế này! cảm ơn thầy nhiều ạ! “