KIM NGÂN ĐẠT 6.5 IELTS CHỈ SAU 2 THÁNG LUYỆN THI TRONG LỚP IELTS PRO

Học viên Trương Kim Ngân học trong 2 tháng lớp IELTS PRO tại trung tâm Anh Ngữ Huy Trịnh. Bạn đã đạt 6.5 IELTS (thi ngày 14/12/2019) tại IDP Education Việt Nam.

 

Bạn chia sẻ với Trung tâm:

“Chào trung tâm Em tên là Trương Kim Ngân học lớp lelts Pro. Em đã học qua 2 tháng tại trung tâm và cảm thấy trình độ của mình đã được cải thiện hơn so với ban đầu đặc biệt là ở kĩ năng writing . Trong quá trình học giáo viên đã hướng dẫn rất nhiệt tình và cho rất nhiều cấu trúc mới để có thể áp dụng vào bài viết hiệu quả . Em cảm ơn trung tâm đã hỗ trợ em đạt được mục tiêu cao hơn cả mong đợi.”