KIM PHÚC XUẤT SẮC ĐẠT 815 TOEIC KHI HỌC GÓI CAM KẾT 700 ĐIỂM

 

Chúc mừng bạn HOÀNG THỊ KIM PHÚC, học lớp SUPER TOEIC tại trung tâm Anh ngữ Huy Trịnh từ ngày 4/5/20 – 31/7/20 với gói cam kết đạt điểm đầu ra 700, nhưng đã xuất sắc đạt 815 điểm.