091 996 2921

TOEIC HUY TRỊNH CHUYN LUYỆN THI TOEIC IELTES

Làm sao để viết một email bằng tiếng anh thật chuyên nghiệp?

0

Thư từ điện tử có thể đóng nhiều vai trò: mail xin việc, mail phàn nàn, khiếu kiện, mail báo cáo, mail apply học bổng, mail quảng cáo,.. hoặc ít trang trọng hơn là mail trao đổi với người thân, bạn bè. Vậy biết viết một mail sao cho phù hợp hoàn cảnh hẳn là một kỹ năng thiết yếu.

01 - Làm sao để viết một email bằng tiếng anh thật chuyên nghiệp?02 - Làm sao để viết một email bằng tiếng anh thật chuyên nghiệp?03 - Làm sao để viết một email bằng tiếng anh thật chuyên nghiệp?04 - Làm sao để viết một email bằng tiếng anh thật chuyên nghiệp?05 - Làm sao để viết một email bằng tiếng anh thật chuyên nghiệp?06 - Làm sao để viết một email bằng tiếng anh thật chuyên nghiệp?07 - Làm sao để viết một email bằng tiếng anh thật chuyên nghiệp?08 - Làm sao để viết một email bằng tiếng anh thật chuyên nghiệp?09 - Làm sao để viết một email bằng tiếng anh thật chuyên nghiệp?010 - Làm sao để viết một email bằng tiếng anh thật chuyên nghiệp?011 - Làm sao để viết một email bằng tiếng anh thật chuyên nghiệp?012 - Làm sao để viết một email bằng tiếng anh thật chuyên nghiệp?

Share.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

LIÊN HỆ MR. HUY TRỊNH