Luật Sư Trẻ Nhưng Lại Được Truyền Cảm Hứng Thành Giáo Viên Anh Văn

Cảm hứng và nhiệt huyết từ thầy tại trung tâm Anh Ngữ Huy Trịnh đã làm cho chàng luật sư trẻ tương lai Lê Minh Trung mong muốn trở thành giáo viên dạy tiếng anh.