Từ mất gốc tiếng Anh, TOEIC đạt điểm ngoài mong đợi

2 tháng không phải một khoảng thời gian quá nhiều, cám ơn thầy đã chỉ dạy em, từ một người không có nền tảng tiếng Anh. Thật sự nhờ thầy mà kĩ năng nghe của em đã tiến bộ lên rất nhiều.