091 996 2921

TOEIC HUY TRỊNH CHUY�N LUYỆN THI TOEIC IELTES

Vinh Danh Minh Mẫn Nâng Band Điểm Từ 6.0 Lên 6.5 Ielts Trong Vòng 2 Tháng

0

Bạn Minh Mẫn học viên lớp Ielts Pro và dự thi lần đầu với mức điểm IELTS 6.0 vào tháng 4/2018, quyết tâm tăng band điểm Minh Mẫn đã tiếp tục tham gia 2 tháng tại lớp Ielts Pro và đã được mức điểm IELTS 6.5 (17/11/2018).
Với 2 kĩ năng tăng điểm rõ rệt : LISTENING TĂNG từ 5.5 lên 7.0 và READING TĂNG từ 6.0 lên 7.0).

minh man 1 - Vinh Danh Minh Mẫn Nâng Band Điểm Từ 6.0 Lên 6.5 Ielts Trong Vòng 2 Tháng

minh man 3 - Vinh Danh Minh Mẫn Nâng Band Điểm Từ 6.0 Lên 6.5 Ielts Trong Vòng 2 Thángminh man 5 - Vinh Danh Minh Mẫn Nâng Band Điểm Từ 6.0 Lên 6.5 Ielts Trong Vòng 2 Tháng

minhmancmt1 - Vinh Danh Minh Mẫn Nâng Band Điểm Từ 6.0 Lên 6.5 Ielts Trong Vòng 2 Tháng
minh man 4 - Vinh Danh Minh Mẫn Nâng Band Điểm Từ 6.0 Lên 6.5 Ielts Trong Vòng 2 Tháng
Share.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

LIÊN HỆ MR. HUY TRỊNH