Mr. NAM

mr-nam

Hey guys,

My name’s Nam, and I am one of the teachers here at Huy Trinh Toeic center. My specialized teaching is about English Fluency and TOEIC preparation. I graduated from the International University of HCM city, major in Business Administration with a 100% English curriculum. Honestly, I was really struggling with academic English in the first place. But then, after seriously catching up on English learning which I can describe as a string of days, speaking out about English everywhere at any time, and the love for English just came to me so naturally and out of nowhere.

Chào các bạn,

Thầy là Nam, và hiện đang là giáo viên tại Huy Trinh Toeic. Thầy chuyên đào tạo giao tiếp và TOEIC. Thầy tốt nghiệp Đại học Quốc Tế, ĐHQG, TpHCM với chuyên ngành là Quản Trị Kinh Doanh, cùng chương trình giảng dạy 100% bằng Tiếng Anh. Thật sự, thầy đã phải vật lộn nhiều với Tiếng Anh chuyên ngành lúc ban đầu. Nhưng với những chuỗi ngày đầu tư nghiêm túc sau đó, đến nỗi thầy nói Tiếng Anh ở mọi nơi và mọi lúc, thì tình yêu dành cho Tiếng Anh bỗng đến với thầy 1 cách rất tự nhiên.

After graduation as a top ten student of the faculty, I was fortunate enough to get a job as an account manager at a big media advertising company. Along with that, I did have much more chances to practice English in the working environment on daily routine. After 2 years of working and teaching English, both at a same time, it turned out to me that English and teaching seem to be something I am really passionate about.

Sau khi tốt nghiệp trong top 10 của khoa, thì thầy rất may mắn được làm việc tại một công ty Truyền thông quảng cáo lớn với chức danh Quản Lý Khách Hàng. Cùng với đó là thầy đã có được rất nhiều cơ hội được luyện tập Tiếng Anh trong môi trường công việc hàng ngày. Sau 2 năm vừa dạy vừa làm, thầy cảm thấy Tiếng Anh và việc dạy học dường như là điều mà thầy thật sự đam mê.

Having determined the aim, I with a strong will, have tried the best of mine to become a qualified English teacher. Specifically, I have completed the course of TESOL for international English teaching. Being with my students, I have gotten more understanding over time, and then I know exactly how to help them out the most effectively. Come and learn with me, you are not only speaking fluently, but also beautifully and naturally. For me, never see and go like “Hello, how are you”, but say “hey, man. How are you doing?” instead. So, don’t sit and wait for a fairy, pack your bag and come to learn with me for a better you.

Điểm neoSau khi đã xác định mục tiêu, cùng với quyết tâm lớn, thầy đã cố gắng để trở thành một giáo viên Tiếng Anh tốt hơn bằng việc hoàn thành chứng chỉ TESOL dành cho giảng dạy tiếng Anh quốc tế. Được gần các bạn sinh viên, thầy thấu hiểu các bạn nhiều hơn qua thời gian, và biết chính xác làm thế nào để giúp các bạn một cách hiệu quả nhất. Hãy đến và học với thầy, các bạn không chỉ học nói lưu loát mà còn phải nói HAY và TỰ NHIÊN. Đối với thầy, đừng gặp và nói “”HELLO, HOW ARE YOU”” mà phải nói “”HEY, MAN. HOW ARE YOU DOING?”. Vậy nên, đừng ngồi đó mà chờ bà tiên đến giúp, hãy cắp sách lên và đến học cùng thầy để phát triển bản thân nhé.