Mỹ Thơ – Cải thiện kỹ năng nghe đạt 755 điểm TOEIC

Sau khi học thầy 3 tháng, em đạt 755 điểm, quan trọng hơn đó là kĩ năng nghe của em cải thiện đáng kể, trước kia em không nghe được gì cả. Lời tâm sự từ chính nhân vật trong hình dưới đây

 

ngoi