Sau 3 tháng học, TOEIC đạt ngoài mong đợi – 830 điểm

Chỉ học một thời gian ngắn 3 tháng, nhưng số điểm em đạt được trên cả mong đợi. Cám ơn Thầy