NGUYỄN NGỌC LAN CHI – TOEIC 765, HỌC 3 THÁNG, THI LẦN ĐẦU TIÊN

Được anh giới thiệu, bạn Lan Chi đã đến trung tâm Anh ngữ Huy Trịnh đăng ký học (bạn cho biết đây cũng là trung tâm đầu tiên bạn học) và thi lần đầu tiên sau 3 tháng học. Kết quả bạn đạt TOEIC 765 trong lần thi đầu tiên, trong đó Listening đạt 405/495