Chúc mừng bạn Nhi Nguyễn – TOEIC đạt 715 điểm vượt xa ngoài mong đợi

Trường yêu cầu chuẩn đầu ra phải đạt chuẩn C1 Châu Âu, tức TOEIC từ 650 điểm trở lên. Lần đầu không biết cách ôn luyện, em chỉ đạt 605, thế là rớt. Sau đó được bạn bè giới thiệu học lớp thầy, em đã đạt 715 điểm, vượt xa yêu cầu chuẩn đầu ra. Mở phong bì kết quả thấy số 7 ở đầu, em vui mừng khôn xiết…Các bạn khác hãy đọc chính câu chuyện của bạn Nguyễn Hồ Cẩm Nhi dưới đây để cùng cố gắng nhé.

Nhi Nguyen 1Nhi Nguyen 2Nhi Nguyen 3

Nhi Nguyen 4Nhi Nguyen 5

Nhi Nguyễn 4 (1)Nhi Nguyen 6Nhi Nguyen 7