Vinh Danh Nhóm Ba – Bạn Bảo Ngọc Đạt 860 Toeic Trong Vòng 3 Tháng

“Nhờ ng quen giới thiệu, em đăng ký học thầy từ tháng 3 và học được ba tháng với chỉ tiêu mong muốn thi trên 800. Trước đây e chưa từng thi toeic lần nào, lần đầu làm đề ở lớp e được 645 điểm(làm ko kịp thời gian). Sau đó thì cải thiện dần dần. Em thấy cách dạy của thầy rất phù hợp với em, nhất là phần nghe, nhờ thầy mà em đã cải thiện được rất nhiều ạ”