Vinh Danh Nhóm Ba – Bạn Lê Quốc Minh Đạt Toeic 775 Trong Vòng 2 Tháng

“Em đã tham gia khoá học Super Toeic của thầy từ tháng 3 đến tháng 6 vừa rồi và thấy kết quả của mình được cải thiện rõ rệt, vượt trên cả mức mong đợi của em
Trước đó em có thi thử chỉ được khoảng 500 và mong muốn sau khi hoàn thành khoá học sẽ đạt được khoảng 650. Nhưng kết quả đã vượt hơn mong đợi 100 điểm.
Em cảm ơn thầy đã truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm giúp ích em rất nhiều đi thi. “