Phân biệt cách sử dụng hai hậu tố “ABLE” và “IBLE”

Cả 2 đuôi này đều có nghĩa là “able to be …”: có thể là…., nhưng đối với các từ khác nhau thì sẽ dùng đuôi “able” hoặc “ible”, không được nhầm lẫn. Do đó chúng ta phải chú ý và phân biệt rõ cách hình thành từ có 2 đuôi này.

✺✺✺ Đối với đuôi “ABLE”

✥✥✥ Trường hợp 1: Từ gốc (Root) sẽ đầy đủ, nguyên vẹn cả từ trước khi thêm đuôi “able”.
able-va-ible-1
✥✥✥ Trường hợp 2: Từ gốc (root), kết thúc bằng chữ “e”, sau đó thêm đuôi “able”
able-va-ible-2
✥✥✥ Sau đây là một số từ có đuôi “able”, các bạn chú ý nhé.

able-va-ible-3

✺✺✺Đối với đuôi “-IBLE”

✤ ✤ Thông thường những từ có đuôi “-ible” khi bỏ đuôi “ible” sẽ thành từ không có nghĩa trong tiếng Anh.
✔ Ví dụ 1: PERMISSIBLE: có thể cho phép được, có thể chấp nhận được. Khi bỏ đuôi “-IBLE” thành “PERMISS” là từ không có trong tiếng Anh.
✔ Ví dụ 2: AUDIBLE: có thể nghe thấy. Khi bỏ đuôi “-IBLE” thành “AUD” là từ không tồn tại trong tiếng Anh.
✤ ✤ ✤ Tuy nhiên, đây chỉ là quy tắc chung, vẫn có những trường hợp ngoại lệ:
✔ Ví dụ 1: ACCESSIBLLE: có thể truy cập được – có từ gốc là ACCESS- có nghĩa là: sự truy cập.
✔ Ví dụ 2: COLLAPSIBLE: có thể bị sập- có từ gốc là COLLAPSE- có nghĩa là: sự sụp đổ.
✤ ✤ ✤ Sau đây là một số từ có đuôi “-IBLE”, các bạn chú ý nhé:
able-va-ible