091 996 2921

TOEIC HUY TRỊNH CHUY�N LUYỆN THI TOEIC IELTES

Phân biệt cách sử dụng “See” , “Look” và “Watch”

0
see look watch - Phân biệt cách sử dụng "See" , "Look" và "Watch"
➡ ➊ Khi chúng ta nói SEE chúng ta thường nói về những thứ mình không thể tránh không nhìn thấy.
✧ Example: “I opened the curtains and saw some birds outside”
(Tôi kéo rèm cửa sổ và (trông) thấy mấy con chim ở bên ngoài)>>> Như vậy có nghĩa là chúng ta không chủ định nhìn/xem/ngắm những con chim đó, mà chỉ là do mở cửa thì trông thấy chúng.

➡ ➋ Khi chúng ta dùng động từ LOOK, chúng ta đang nói về việc nhìn một cái gì có chủ định

✧ Example: “This morning I looked at the newspaper” – Sáng nay tôi xem báo, và có nghĩa là tôi chủ định đọc báo, xem báo.

➡ ➌ Khi chúng ta WATCH – theo dõi, xem – một cái gì đó, tức là chúng ta chủ động nhìn nó một cách chăm chú, thường là vì có sự chuyển động trong đó.
✧ Example: I watched the bus go through the traffic lights” – Tôi nhìn theo/theo dõi chiếc xe buýt vượt đèn đỏ
hay “I watch the movie” -Tôi xem phim.Và ở đây diễn ra ý chúng ta chủ định muốn nhìn, xem, theo dõi, và nhìn một cách chăm chú. Thông thường là có sự chuyển động trong đó.
Share.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

LIÊN HỆ MR. HUY TRỊNH