Vinh Danh Phương Bảo – TOEIC đạt 745 điểm sau 2 tháng

Bạn Phương Bảo, thành viên lớp Super Toeic, học 2 tháng và đi thi đạt 745 điểm