SAU 3 THÁNG HỌC LỚP SUPER TOEIC, THỦY TIÊN ĐẠT 750 ĐIỂM

Học viên Thủy Tiên đã đạt 750 điểm thi Toeic (Listening: 370, Reading: 380) chỉ sau 3 tháng học lớp Super Toeic.

Thủy Tiên chia sẻ với trung tâm:
Chào Thầy, em vừa mới nhận được kết quả đợt thi 31/10 vừa rồi. Sau 3 tháng học lớp Super Toeic em chưa thể thi ngay do phải bắt buộc thi theo lịch của Trường. Bỏ Tiếng Anh gần 3 năm và chưa bao giờ thi Toeic nhưng nhờ cách dạy hiệu quả, đúng trọng tâm đã giúp em rất nhiều trong việc ôn luyện. Em cảm ơn Thầy rất nhiều. ”